Algemene Voorwaarden

 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BlueCoin financiële software in relatie tot haar producten aangeboden op BlueCoin.nl of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

 

1

AANBIEDINGEN, PRIJZEN EN BETALINGEN

1.1

Alle aanbiedingen op BlueCoin.nl zijn vrijblijvend en BlueCoin financiële software behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

1.2

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief BTW.

1.3

Betaling kan gebeuren op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.

1.4

Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door BlueCoin financiële software en zodra uw betaling per bank of giro op de daartoe aangegeven rekening van BlueCoin financiële software definitief is bijgeschreven.

1.5

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BlueCoin financiële software gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

1.6

Een definitieve overeenkomst betreft het, niet exclusieve en niet overdraagbare, gebruiksrecht de overeengekomen software gedurende de overeengekomen periode te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industriëel eigendomsrecht.

 

 

2

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

2.1

Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van BlueCoin financiële software en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2

BlueCoin financiële software garandeert dat de aan u geleverde software geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

3

RECLAME, AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

3.1

U heeft de mogelijkheid om de geleverde software 30 dagen na aanschaf  zonder enige verplichtingen te gebruiken en te evalueren. Na deze evaluatieperiode kunt u besluiten te reclameren.

3.4

BlueCoin financiële software is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende software.

3.5

BlueCoin financiële software is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, registratiecodes en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BlueCoin financiële software.

3.6

Correspondentie en/of leveringen van de bij de software behorende registratie- en activeringscodes, vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan BlueCoin financiële software verstrekken van het juiste email adres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma's als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten worden ontvangen.

3.7

Indien uw emailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat BlueCoin financiële software hiervan direct op de hoogte wordt gesteld. U kunt uw persoonlijke gegevens aanpassen via www.bluecoin.nl. Schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig melden van email adreswijzigingen komt voor uw rekening.

 

 

4

OVERMACHT

4.1

BlueCoin financiële software kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat BlueCoin financiële software verplicht is tot schadevergoeding. BlueCoin financiële software dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

4.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan BlueCoin financiële software kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

 

 

5

DIVERSEN

5.1

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BlueCoin financiële software vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

5.2

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op www.bluecoin.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. In het bestel proces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

 

 
€18.00
Licentie voor onbeperkt gebruikBlijf op de hoogte, bijvoorbeeld over nieuwe ondersteunde banken.
Naam:
Email:

Wachtwoord vergeten?
Gebruikersnaam vergeten?
Een account aanmaken?
Registreer dan hier

Downloadomgeving
Bekijk mandje
Uw mandje is momenteel leeg.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com